DOCUMENTE CE INSOTESC CEREREA PENTRU ACORDAREA INDEMNIZATIEI DE SOMAJ

1.      Actul de identitate, original si copie;

2.      Actele de studii si de calificare, original si copie;

3.      Certificat de nastere, original si copie;

4.      Certificat de casatorie, original si copie;

5.      adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apta de munca sau are, eventual, restrictii medicale.

6.      acte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri, sau realizeaza din activitati autorizate, potrivit legii, venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;

7.      declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu are loc de munca, nu realizeaza venituri, sau realizeaza din activitati autorizate, potrivit legii, venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.

 

In afara acestor acte prezentate de toate categoriile de solicitanti, cererea pentru acordarea indemnizatiei de somaj va fi insotita, dupa caz, si de:

 

A.      IN CAZUL PERSOANELOR PROVENITE DIN MUNCA:

1.      Carnetul de munca, original si copie, si adeverinta eliberata de la ultima unitate, din care sa rezulte data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu;

2.      copia hotararii definitive de reintegrare in munca, atunci cand reintegrarea nu mai este posibila la unitatea la care a fost incadrat in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;

3.      dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, respectiv adeverinta de la unitatea care a preluat patrimoniul unitatii unde persoana a fost incadrata anterior, din care sa rezulte desfiintarea postului;

4.      declaratia pe propria raspundere a persoanei aflate in cautarea unui loc de munca, in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, urmand ca agentia sa verifice la organele competente veridiciatea declaratiei.

 

B.      IN CAZUL PENSIONARILOR DE INVALIDITATE CARE ISI REDOBANDESC CAPACITATEA DE MUNCA

1.      Carnetul de munca, original si copie;

2.      Decizia de revizuire medicala, original si copie, emisa de medicul expert al asigurarilor sociale din care sa rezulte redobandirea capacitatii de munca;

3.      Adeverinta de la ultima unitate sau dovada de la organele competente, din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior, respectiv din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;

4.      declaratia pe propria raspundere a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, urmand ca agentia sa verifice la organele competente veridiciatea declaratiei.

 

C.      IN CAZUL PERSOANELOR CARE AU BENEFICIAT DE CONCEDIU PENTRU CRESTEREA COPILULUI PANA LA IMPLINIREA VARSTEI DE 2 ANI, RESPECTIV 3 ANI IN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP

1.       Carnetul de munca, original si copie;

2.       Certificatul de nastere a copilului, original si copie;

3.       dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;

4.       declaratia pe propria raspundere a persoanei aflate in cautarea unui loc de munca in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, urmand ca agentia sa verifice la organele competente veridiciatea declaratiei.

 

D.      IN CAZUL PERSOANELOR CARE AU CEL PUTIN VARSTA DE 18 ANI SI AU INCHEIAT CONTRACT DE ASIGURARE PENTRU SOMAJ

1.        copie a contractului de asigurare pentru somaj incheiat cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in raza careia isi au domiciliul sau resedinta.

 

E.       IN CAZUL ABSOLVENTILOR INSTITUTIILOR DE INVATAMANT IN VARSTA DE MINIM 18 ANI, CARE INTR-O PERIOADA DE 60 DE ZILE DE LA ABSOLVIRE, NU AU REUSIT SA SE INCADREZE IN MUNCA

1.      actul de absolvire a formei respective de invatamant, original si copie;

2.      declaratia pe propria raspundere a absolventilor ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului.

 

F.       IN CAZUL ABSOLVENTILOR SCOLILOR SPECIA-LE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP SAU AI INSTITUTIILOR DE INVATAMANT IN VARSTA DE 16 ANI CARE, IN CAZURI JUSTIFICATE, SUNT LIPSITI DE SUSTINATORI LEGALI SAU AI CAROR SUSTINATORI LEGALI DOVEDESC CA SUNT IN IMPOSIBILITATEA DE A PRESTA OBLIGATIA LEGALA DE INTRETINERE DATORATA MINORILOR

1.      actul de absolvire a formei respective de invatamant, inclusiv a scolilor speciale pentru persoane cu handicap, original si copie;

2.      declaratia absolventilor ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului;

3.      actele doveditoare privind lipsa sustinatorilor legali sau insolvabilitatea acestora de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor;

4.      actele de deces ale parintilor sau ale altor sustinatori legali;

5.      actele eliberate de organele competente: instante judecatoresti, autoritatea tutelara, etc., din care sa rezulte imposibilitatea sustinatorilor legali de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor;

6.      actul care consemneaza rezultatul anchetei sociale efectuate la cererea absolventilor .

 

G.      IN CAZUL PERSOANELOR CARE AU EFECTUAT STAGIUL MILITAR

1.      livretul militar sau adeverinta de lasare la vatra, original si copie;

2.      declaratia pe propria raspundere ca inainte de efectuarea stagiului militar nu a fost incadrat in munca;

3.      carnetul de munca, original si copie, pentru persoanele care inainte de efectuarea stagiului militar au fost incadrate in munca;

4.      dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;

 

 - declaratia pe propria raspundere a persoanei aflate in cautarea unui loc de munca, in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, urmand ca agentia sa verifice la organele competente veridicitatea declaratiei .