SITUATIA  LOCURILOR  DE  MUNCA  VACANTE  LA  DATA  DE  30.09.2016  in BOTOSANI 

 

DENUMIREA POSTULUI

COD

COR

NR.   LOC

UNITATEA

OBSERVATII

CONSILIER

111204

1

ITM BOTOSANI

Calea Nationala; Nr.83 A

Tel. 0231/514854

e-mail:

itmbotosani@itmbotosani.ro

STUDII: superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta : informatica, calculatoare si tehnologia informatiei, stiinte ingineresti sau in specializarea automatica, informatica manageriala;perfectionari /specializari in domeniul informatica , calculatoare si tehnologia informatiei atestate prin diplome;cunostinte de programare si administrare sisteme informatice-nivel avansat; VECHIME:  9 ani

DURATA incadrarii: nedeterminata:8ore/zi

SALARIU: 2600 lei; CONCURS: 04/06.10.2016

Valabilitate oferta: 04.10.2016

SEF SERVICIU

(CONSTRUCTII)

132311

1

SC RTB FUNDS CONSULTINGS SRL

Str. Postei nr. 9

Tel: 0754213775

VECHIME: 15 ani ; STUDII: superioare

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

INGINER CONFECTII PIELE SI INLOCUITORI

214101

1

SC ROMED SRL

Str. Ion Pillat nr. 27 A

Tel: 0231/537200

 

STUDII : superioare;VECHIME: 3 ani

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 15.10.2016

Mod solutionare oferta: interviu

INGINER TEXTILE

214102

1

SC GREIF FLEXIBLES ROMANIA SRL

C. Nationala nr. 1 F

Tel. 0231515189/0231513866

 

STUDII: superioare tehnice; operare PC, limba engleza nivel avansat

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 12.10.2016

Alte avantaje: tichete de masa + transport

INGINER TRICOTAJE, CONFECTII

214103

5

SC BIG CONF SRL

 C. Nationala nr 1

Tel. 0231/516143

Absolventi 2016

DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi

SALARIU:1500 lei+ TM

VALABILITATE oferta: 15.10.2016

INGINER CONSTRUCTII CIVILE, IND. SI AGRICOLE

214201

1

SC LIRA INST SRL

Catamarasti Deal nr. 476

Tel: 0748072227

Experienta ;

SALARIU: 2000 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 02.11.2016

INGINER CONSTRUCTII CIVILE, IND. SI AGRICOLE

214201

1

SC PROFI IZO BEK SRL

Hudum; 

Tel. 0744926914

STUDII-universitare

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

INGINER CONSTRUCTII CIVILE, IND. SI AGRICOLE

214201

2

SC RTB FUNDS CONSULTINGS SRL

Str. Postei nr. 9

Tel: 0754213775

VECHIME: 10 ani; STUDII: superioare

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

ING. INSTALATII PT.CONSTRUCTII

214203

2

SC RTB FUNDS CONSULTINGS SRL

Str. Postei nr. 9

Tel: 0754213775

VECHIME: 10 ani; STUDII: superioare

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

INGINER MECANIC UTILAJ TEHN. TEXTIL

214416

1

SC ROMED SRL

Str. Ion Pillat nr. 27 A

Tel: 0231/537200

STUDII : superioare;VECHIME: 3 ani

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 15.10.2016

AUDITOR INTERN

241105

1

SC URBAN SERV SA

Str. 1Decembrie nr. 19

Tel: 0231/517912

STUDII: superioare economice

Experienta in dom. audit min. 1 an

DURATA incadrarii:determinata – 8 ore/zi

CONCURS: 10;12.10.2016

Data limita depunere dosare:05.10.2016

Valabilitate oferta: 05.10.2016

EXPERT EVALUARE-ACTUALIZARE DEVIZE GENERALE INVESTITII

241260

3

SC RTB FUNDS CONSULTINGS SRL

Str. Postei nr. 9

Tel: 0754213775

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

 

CONSILIER SUPERIOR

242201

1

PRIMARIA MUNICIPIULUI DOROHOI

 

STUDII: superioare ;VECHIME: 9 ani

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

SALARIU: 2034 lei

VALABILITATE oferta: 05.10.2016

CONSILIER

242201

1

CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI

Piata Revolutiei nr. 1-3

Tel: 0231/514712

STUDII: superioare; VECHIME: 6 ani 6 luni

SALARIU: 1793 lei ;CONCURS: 17; 20.10.2016

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

Data limita depunere dosare: 06.10.2016

VALABILITATE oferta: 06.10.2016

CONSILIER ASISTENT

242201

1

COMUNA DINGENI

Tel: 0231/571085

STUDII: superioare ; SALARIU: 1250 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

CONCURS: 10.10.2016

VALABILITATE oferta: 10.10.2016

INSPECTOR DE SPECIALITATE

242203

1

COMUNA RACHITI

Tel: 0231/544210

STUDII: superioare ; SALARIU: 1250 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata  8 ore/zi

CONCURS: 03/06.10.2016

VALABILITATE oferta: 03.10.2016

ADMINISTRATOR PUBLIC

242208

1

PRIMARIA COMUNEI CANDESTI

Tel: 0231/625519

VECHIME: 3 ani; STUDII: superioare

SALARIU: 4205 lei; CONCURS:18.10.2016

DURATA incadrarii:nedeterminata – 8 ore/zi

Data limita depunere dosare:11.10.2016

Valabilitate oferta: 11.10.2016

CONSILIER JURIDIC

261103

1

CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI

Piata Revolutiei nr. 1-3

Tel: 0231/514712

STUDII: superioare; VECHIME: 1 an

SALARIU: 1294 lei ;CONCURS: 18; 20.10.2016

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

Data limita depunere dosare: 05.10.2016

VALABILITATE oferta: 05.10.2016

CONSILIER SUPERIOR

263102

1

INSTITUTIA PREFECTULUI

P-ta Revolutiei nr. 1-3

Tel: 0231/505436

VECHIME: 9 ani; STUDII: sup. economice

Cunostinte utilizare Microsoft World, Excel, utilizare posta electronica

SALARIU:2500 LEI;CONCURS: 01.11.2016

Data limita depunere dosare:19.10.2016

Valabilitate oferta: 19.10.2016

ECONOMIST

263106

1

SC LACTO SOLOMONESCU SRL

Loc. Miron Costin ;Com. Vlasinesti

Tel: 0231/541401

STUDII: superioare ; SALARIU: 2000 lei

DURATA incadrarii:nedeterminata – 6 ore/zi

Valabilitate oferta: 15.10.2016

ECONOMIST

263106

1

SC GT COMPANY SRL

 Calea Nationala nr. 30

Tel: 0231/534833

STUDII: superioare ; VECHIME: 5 ani

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 05.10CONSILIUL.2016

ADMINISTRATOR FINANCIAR

(PATRIMONIU) 

263111

1

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VACULESTI; Tel: 0231/620242

VECHIME: 2 ani; STUDII: superioare

DURATA incadrarii: nedeterminata – 4 ore/zi

VALABILITATE oferta: 10.10.2016

ADMINISTRATOR FINANCIAR

(PATRIMONIU)

263111

1

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VLADENI-DEAL

Tel: 0231/554205

Experienta;STUDII: superioare

SALARIU: 741 lei; CONCURS: 20.10.2016

DURATA incadrarii:nedeterminata – 4 ore/zi

Data limita depunere dosare: 12.10.2016

Valabilitate oferta: 12.10.2016

MAISTRU INSTALATII

311208

1

SC RTB FUNDS CONSULTINGS SRL

Str. Postei nr. 9

Tel: 0754213775

VECHIME: 15 ani

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

SEF FORMATIE IND.CONFECTIILOR

311919

2

SC FORMENS SRL

C. Nationala nr. 4

Tel. 0231/506412

EXPERIENTA in domeniul confectiilor

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

OPERATOR LA TRATAREA APEI TEHNOLOGICE

313205

1

SC NOVA APA SERV SA

Str. Octav Bancila nr. 3

Tel: 0374/106800

Pt. M. Eminescu; STUDII: liceale tehnice

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

CONCURS: 11.10.2016

Data limita depunere dosare:04.10.2016

VALABILITATE oferta: 04.10.2016

ASISTENT MEDICAL

325901

5

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Str. Maxim Gorki nr. 4

Tel: 0231/537993

Pt. Victoria , Dersca si Ionaseni;VECHIME: min. 6 luni STUDII: postliceale  spec. asistent medical generalist;certificat de membru si adeverinta tip/aviz anual eliberat de OAMGMAMR

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

CONCURS: 19; 25.10.2016

Data limita depunere dosare: 10.10.2016

Valabilitate oferta: 10.10.2016

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

325901

12

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Str. Maxim Gorki nr. 4

Tel: 0231/537993

Pt. Botosani,Leorda, Adaseni, Bucecea, Ionaseni si Vf. Campului STUDII: postliceale  spec. asistent medical generalist;certificat de membru si adeverinta tip/aviz anual eliberat de OAMGMAMR

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

CONCURS: 19; 25.10.2016

Data limita depunere dosare: 10.10.2016

Valabilitate oferta: 10.10.2016

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

325901

2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Str. Maxim Gorki nr. 4

Tel: 0231/537993

Pt. Botosani ;  STUDII: postliceale  spec. Igiena si sanatate publica; certificat de membru si adeverinta tip/aviz anual eliberat de OAMGMAMR

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

CONCURS: 19; 25.10.2016

Data limita depunere dosare: 10.10.2016

Valabilitate oferta: 10.10.2016

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

325901

3

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Str. Maxim Gorki nr. 4

Tel: 0231/537993

Pt. Leorda, Adaseni si Dersca ; VECHIME: min. 3 ani 6 luni STUDII: postliceale  spec. Asistent medical generalist; certificat de membru si adeverinta tip/aviz anual eliberat de OAMGMAMR

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

CONCURS: 19; 25.10.2016

Data limita depunere dosare: 10.10.2016

Valabilitate oferta: 10.10.2016

CONTABIL

331302

1

SC TAMISTEF SRL

Str. Primaverii; Nr. 35 Botosani

Tel. 0331710555

Persoana de contact: Stefanache Iulian

STUDII: minim medii

VECHIME:cu sau fara experienta

SALARIU: 1500 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 31.10.2016

ALTE CONDITII: contabilitate primara

AGENT DE VANZARI

332203

1

SC TAMISTEF SRL

Str. Primaverii; Nr. 35 Botosani

Tel. 0331710555

Persoana de contact: Stefanache Iulian

Cu sau fara experienta;SALARIU:1500 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 31.10.2016

ALTE CONDITII: cunoastere limbi straine

AGENT COMERCIAL

332401

1

SC UPSS SA

Str. Eternitatii nr. 2

Tel: 0231/516880

STUDII: medii

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

RECEPTIONER MARFA

333102

4

SC ARTIMA SA (CARREFOUR)

B-dul M. Eminescu nr. 2

E-mail: bida_cornel@carrefour.ro

 

Pt. Carrefour Market Botosani Bulevard

STUDII: medii

DURATA incadrarii: det/nedeterminata – 8 ore/zi

Valabilitate oferta: 05.10.2016

Mod solutionare oferta: CV pe e-mail sau la sediu

RECEPTIONER MARFA

333102

1

SC ARTIMA SA (CARREFOUR)

B-dul M. Eminescu nr. 2

E-mail: andrei_gradinariu@carrefour.com

 

Pt. Carrefour Market Botosani Piata Centrala

STUDII: medii

DURATA incadrarii: det/nedeterminata – 8 ore/zi

Valabilitate oferta: 05.10.2016

Mod solutionare oferta: CV pe e-mail sau la sediu

AGENT SERVICII CLIENT

333907

2

SC INFOGENO SRL

Bacau; Tel; 0741459187

E-mail:office@infogeno.ro

Pt. Botosani; permis cat. B;SALARIU:1294 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata : 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 31.12.2016

 

ASISTENT MANAGER

334303

1

SC HIGH SISTEM SRL

Botosani; Str. Prieteniei; Nr. 10

Tel. 0231510095/0231622288

Persoana de contact; ing.Silion Dragos

STUDII: medii; VECHIME : 1 an

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 15.10.2016

ALTE CONDITII: cunostinte aprofundate   operare PC; cunostinte lb engleza;experienta in domeniul sistemelor de securitate; permis categoria B.

OPERATOR INTRODUCERE PRELUCRARE SI VALIDARE DATE

413201

1

SC GREIF FLEXIBLES ROMANIA SRL

Botosani; Calea Nationala; Nr. 1 F

Tel. 0231515189/0231513866

 

STUDII: superioare tehnice; operare PC, limba engleza nivel avansat

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 12.10.2016

Alte avantaje: tichete de masa + transport

OPERATOR INTRODUCERE PRELUCRARE SI VALIDARE DATE

413201

1

SC MOLD VIACDIF SRL SRL

C. Nationala nr. 14A

Tel. 0231/585854

 

STUDII: medii/superioare;SALARIU:1400lei

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 21.10.2016

 

SEF SUPRAVEGHERE CASE

421109

2

SC ARTIMA SA (CARREFOUR)

B-dul M. Eminescu nr. 2

E-mail: bida_cornel@carrefour.ro

 

Pt. Carrefour Market Botosani Bulevard

STUDII: medii

DURATA incadrarii: det/nedeterminata – 8 ore/zi

Valabilitate oferta: 05.10.2016

Mod solutionare oferta: CV pe e-mail sau la sediu

SEF SUPRAVEGHERE CASE

421109

2

SC ARTIMA SA (CARREFOUR)

B-dul M. Eminescu nr. 2

E-mail: andrei_gradinariu@carrefour.com

 

Pt. Carrefour Market Botosani Piata Centrala

STUDII: medii

DURATA incadrarii: det/nedeterminata – 8 ore/zi

Valabilitate oferta: 05.10.2016

Mod solutionare oferta: CV pe e-mail sau la sediu

FUNCTIONAR ECONOMIC

431102

1

SC ARTIMA SA (CARREFOUR)

B-dul M. Eminescu nr. 2

E-mail: bida_cornel@carrefour.ro

 

Pt. Carrefour Market Botosani Bulevard

STUDII: medii

DURATA incadrarii: det/nedeterminata – 8 ore/zi

Valabilitate oferta: 05.10.2016

Mod solutionare oferta: CV pe e-mail sau la sediu

FUNCTIONAR ECONOMIC

431102

1

SC ARTIMA SA (CARREFOUR)

B-dul M. Eminescu nr. 2

E-mail: andrei_gradinariu@carrefour.com

 

Pt. Carrefour Market Botosani Piata Centrala

STUDII: medii

DURATA incadrarii: det/nedeterminata – 8 ore/zi

Valabilitate oferta: 05.10.2016

Mod solutionare oferta: CV pe e-mail sau la sediu

GESTIONAR

432101

1

SC FORMENS SRL

C. Nationala nr. 4

Tel. 0231/506412

EXPERIENTA

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

LUCRATOR GESTIONAR

432111

1

SC IS AURORA SRL

Vorona; Tel: 0721888338

Pt. Vorona; STUDII: liceu

DURATA incadrarii:nedeterminata – 8 ore/zi

Valabilitate oferta: 22.10.2016

SEF RAION

432112

2

SC ARTIMA SA (CARREFOUR)

B-dul M. Eminescu nr. 2

E-mail: bida_cornel@carrefour.com

 

Pt. Carrefour Market Botosani Bulevard

STUDII: medii

DURATA incadrarii: det/nedeterminata – 8 ore/zi

Valabilitate oferta: 05.10.2016

Mod solutionare oferta: CV pe e-mail sau la sediu

SEF RAION

432112

2

SC ARTIMA SA (CARREFOUR)

B-dul M. Eminescu nr. 2

E-mail: andrei_gradinariu@carrefour.com

 

Pt. Carrefour Market Botosani Piata Centrala

STUDII: medii

DURATA incadrarii: det/nedeterminata – 8 ore/zi

Valabilitate oferta: 05.10.2016

Mod solutionare oferta: CV pe e-mail sau la sediu

BUCATAR

512001

1

COLEGIUL ECONOMIC OCTAV ONICESCU BOTOSANI

Str. Bucovina nr. 33;Tel: 0231/584026

STUDII: medii; SALARIU: 1250 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 07.10.2016

BUCATAR

512001

2

SC TAKE AWAY RESTAURANTS SRL

Str. Unirii nr. 8 ; Tel: 0745333305

E-mail: unclevic@yahoo.com

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

Valabilitate oferta: 16.10.2016

 

BUCATAR

512001

1

SC TOSCANA CENTRALE SRL-D

Str.1 Decembrie nr.17(vis. Biblioteca)

Tel: 0746876321 ; 0741933554

SALARIU: 1300 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 22.11.2016

PIZZAR

512002

1

SC BEST NOELMA FOREVER SRL

Botosani; Str. N.Iorga; Nr. 10

Tel. 0757259742

SALARIU: 1250 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 05.10.2016

Mod solutionare oferta: telefon

PIZZAR

512002

1

SC BEST NOELMA FOREVER SRL

Str. N. Iorga nr. 10

Tel: 0757259742

SALARIU: 1250 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 31.10.2016

OSPATAR (CHELNER)

513102

1

SC BEST NOELMA FOREVER SRL

Botosani; Str. N.Iorga; Nr. 10

Tel. 0757259742

SALARIU: 1250 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 05.10.2016

OSPATAR

513102

2

SC TAKE AWAY RESTAURANTS SRL

Str. Unirii nr. 8 ; Tel: 0745333305

E-mail: unclevic@yahoo.com

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

Valabilitate oferta: 16.10.2016

 

OSPATAR

513102

1

SC ROF SRL

Str. Armeana nr. 1

Tel: 0721323954

STUDII: liceu

SALARIU: 1450 lei + 15 tichete masa

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

Valabilitate oferta: 30.10.2016

OSPATAR (CHELNER)

513102

1

SC TATI SRL

Str.  Cuza Voda nr. 11

Tel. 0231/513839

SALARIU: 1250 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 10.10.2016

BARMAN

513201

1

SC AURASILV SRL

Botosani; Str. Uzinei; Nr. 2

Tel. 0745388300

STUDII: medii

DURATA incadrarii: nedeterminata:  4 ore/zi

VALABILITATE oferta: 15.10.2016

COAFOR

514101

2

SC BEEBEAUTIFUL STUDIO SRL

Str. Ion Pillat nr. 7 D

Tel: 0784227755

E-mail: voguebeauty.ro

VECHIME: 1 an

SALARIU: 1400 lei + bonus vanzari

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 31.12.2016

Mod solutionare oferta: CV

FRIZER

514102

1

SC BEEBEAUTIFUL STUDIO SRL

Str. Ion Pillat nr. 7 D

Tel: 0784227755

E-mail: voguebeauty.ro

VECHIME: 2 ani

SALARIU: 1400 lei + bonus vanzari

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

VALABILITATE: 31.12.2016

Mod solutionare oferta: CV

ÎNGRIJITOR CLADIRI

515301

1

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ROMA

Tel: 0231/544687

VECHIME: min. 2 ani; STUDII: 10 clase

SALARIU: 1352 lei;CONCURS: 19.10.2016

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

Data limita depunere dosare: 03.10.2016

VALABILITATE oferta: 03.10.2016

ÎNGRIJITOR CLADIRI

515301

1

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VACULESTI; Tel: 0231/620242

STUDII: generale/medii

DURATA incadrarii: nedeterminata – 4 ore/zi

VALABILITATE oferta: 15.10.2016

ÎNGRIJITOR CLADIRI

515301

1

COLEGIUL GHEORGHE ASACHI

Str. Prieteniei nr. 7

Tel: 0231/584006

STUDII: min. sc. profesionala

VECHIME: 2 ani; SALARIU:1250 lei

DURATA incadrarii:determinata – 8 ore/zi

CONCURS: 19.10.2016

Data limita depunere dosare:10-14.10.2016

Valabilitate oferta: 14.10.2016

ÎNGRIJITOR CLADIRI

515301

30

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Str. Maxim Gorki nr. 4

Tel: 0231/537993

Pt. Botosani,Leorda,  Ionaseni, Pomirla si Trusesti; STUDII:generale abs. cu cert. de capacitate/absolvire a invatam. de 8 clase

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

CONCURS: 20; 26.10.2016

Data limita depunere dosare: 11.10.2016

Valabilitate oferta: 11.10.2016

ÎNGRIJITOR CLADIRI

515301

1

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BLANDESTI

Tel: 0231/573104

STUDII: generale/medii

SALARIU: 1352 lei;CONCURS: 17.10.2016

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

Data limita depunere dosare: 14.10.2016

VALABILITATE oferta: 14.10.2016

VANZATOR

522101

1

SC VAMIS-COM SRL

Calea Nationala 79

Tel: 0745098352

 

STUDII: medii; experienta in domeniu

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

SALARIU: 1250 lei

VALABILITATE oferta: 17.10.2016

VANZATOR

522101

1

SC GENERCOM SRL

Str. Popa Sapca, Nr. 107; Botosani

Tel. 2740474753

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 09.10.2016

 

VÂNZATOR

522101

2

SC TERASA UNIRII SRL

Tel: 0748882094

Pt. sat. Poiana; com. Vorona

STUDII: medii; SALARIU: 1250 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 20.10.2016

LUCRATOR COMERCIAL

522303

2

SC KAUFLAND ROMANIA SCS

B-dul M. Eminescu nr. 4

Tel: 0372098304

E-mail: recrutare@kaufland.ro

STUDII: medii; experienta

DURATA incadrarii:determinata – 8 ore/zi

Valabilitate oferta: 16.10.2016

Mod solutionare oferta: CV

CASIER

523003

10

SC ARTIMA SA (CARREFOUR)

B-dul M. Eminescu nr. 2

E-mail: bida_cornel@carrefour.ro

 

Pt. Carrefour Market Botosani Bulevard

STUDII: medii

DURATA incadrarii: det/nedeterminata – 8 ore/zi

Valabilitate oferta: 05.10.2016

Mod solutionare oferta: CV pe e-mail sau la sediu

CASIER

523003

6

SC ARTIMA SA (CARREFOUR)

B-dul M. Eminescu nr. 2

E-mail: andrei_gradinariu@carrefour.com

 

Pt. Carrefour Market Botosani Piata Centrala

STUDII: medii

DURATA incadrarii: det/nedeterminata – 8 ore/zi

Valabilitate oferta: 05.10.2016

Mod solutionare oferta: CV pe e-mail sau la sediu

CASIER

523003

1

SC NOVA APA SERV SA

Str. Octav Bancila nr. 3

Tel: 0374/106800

Pt. Darabani;STUDII: liceale

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

CONCURS: 11.10.2016

Data limita depunere dosare:04.10.2016

VALABILITATE oferta: 04.10.2016

INFIRMIERA

532103

1

SPITALUL DE RECUPERARE SF. GHEORGHE BOTOSANI

C. Nationala nr. 2; Tel: 0231/512822

STUDII: medii+cursuri de infirmiera; SALARIU:1380lei + TM

DURATA incadrarii: nedeterminata : 8 ore/zi

CONCURS: 11.10.2016

Data limita depunere dosare: 04.10.2016

VALABILITATE oferta: 04.10.2016

ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOC. SI SANITARA

532104

2

SPITALUL DE RECUPERARE SF. GHEORGHE BOTOSANI

C. Nationala nr. 2; Tel: 0231/512822

STUDII: generale; SALARIU:1360lei+TM

DURATA incadrarii: nedeterminata : 8 ore/zi

CONCURS: 11.10.2016

Data limita depunere dosare: 04.10.2016

VALABILITATE oferta: 04.10.2016

AGENT DE SECURITATE

541401

10

SC ANVI PROFESIONAL SECURITY SRL;

B-dul Mihai Eminescu; nr. 36

Tel. 0760788704

STUDII:medii;SALARIU:1290 lei

DURATA incadrarii: determinata – 8 ore/zi

Valabilitate oferta: 01.11.2016

 

ZIDAR-PIETRAR

711203

10

SC RTB FUNDS CONSULTINGS SRL

Str. Postei nr. 9

Tel: 0754213775

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

ZIDAR

711204

3

SC ON-LINE CONSTRUCT XPERIENCE SRL;Hudum nr. 9; Tel: 0722643337(Veteranilor nr. 16)

DURATA incadrarii: determinata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 14.10.2016

FIERAR BETONIST

711402

10

SC RTB FUNDS CONSULTINGS SRL

Str. Postei nr. 9

Tel: 0754213775

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

DULGHER

711502

10

SC RTB FUNDS CONSULTINGS SRL

Str. Postei nr. 9

Tel: 0754213775

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

DULGHER

711502

2

II FECIUC PETRICA

Tel: 0740875692 ; 0763630536

STUDII: min. 10 clase

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

Mod solutionare oferta: telefon

MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON

712406

10

SC ART PROFI GHIPS SRL

Sat. Hudum; Com Curtesti

Tel. 0744926914

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

SALARIU: 1250 lei

Mod solutionare oferta: CV

MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON

712406

10

SC PROFI IZO BEK SRL

Hudum; 

Tel. 0744926914

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

SALARIU: 1250 lei

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

Mod solutionare oferta: CV

MONTATOR TAMPLARIE DIN ALUMINIU SI MASE PLASTICE

712410

3

SC TAMISTEF SRL

Str. Primaverii; Nr. 35 Botosani

Tel. 0331710555

Persoana de contact: Stefanache Iulian

VECHIME:cu sau fara experienta

SALARIU: 1500 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 31.10.2016

ALTE CONDITII: cunoastere limbi straine

INSTALATOR APA-CANAL

712602

10

SC RTB FUNDS CONSULTINGS SRL

Str. Postei nr. 9

Tel: 0754213775

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

 

INSTALATOR CENTRALE TERMICE

712608

2

SC SEBIANA SRL

C. Nationala(Bankpost;mall)

Tel: 0231/516907

STUDII: medii; experienta

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 22.11.2016

ZUGRAV-VOPSITOR

713102

8

SC RTB FUNDS CONSULTINGS SRL

Str. Postei nr. 9

Tel: 0754213775

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC

721203

2

SC LIRA INST SRL

Catamarasti Deal nr. 476

Tel: 0748072227

Experienta ; SALARIU: 1400 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 02.11.2016

SUDOR

721208

1

SC ON-LINE CONSTRUCT XPERIENCE SRL (Veteranilor nr. 16)Hudum nr. 9; Tel: 0722643337

DURATA incadrarii: determinata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 14.10.2016

TINICHIGIU SISTEME DE ACOPERISURI SI ÎNVELITORI

721310

1

II FECIUC PETRICA

Tel: 0740875692 ; 0763630536

STUDII: min. 10 clase

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

Mod solutionare oferta: telefon

LACATUS-MONTATOR

721411

2

SC LIRA INST SRL

Catamarasti Deal nr. 476

Tel: 0748072227

Experienta ; SALARIU: 1400 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 02.11.2016

RECTIFICATOR UNIVERSAL

722412

1

SC UPSS SA

Str. Eternitatii nr. 2

Tel: 0231/516880

DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi:

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

Mod solutionare oferta: CV

STRUNGAR UNIVERSAL

722413

5

SC MECANEX SA

Manolesti Deal nr. 29 A

Tel: 0742111144

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 10.10.2016

MECANIC MASINI INDUSTRIALE

723307

1

SC GT COMPANY SRL

 Calea Nationala nr. 30

Tel: 0231/534833

STUDII: calificare in domeniu

VECHIME:minim 2 ani;SALARIU: 1250 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.12.2016

MECANIC ÎNTRETINERE SI REPARATII MASINI DE CUSUT IND.

723307

3

SC FORMENS SRL

C. Nationala nr. 4

Tel. 0231/506412

EXPERIENTA

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

MECANIC INTRET. SI REP. UTIL. DIN IND. TEXTILA,CONFECTII

723311

1

SC NEW FASHION SRL

C. Nationala nr. 30 B

Tel: 0231/517857

Experienta

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 01.10.2016

ELECTRICIAN IN CONSTRUCTII

741101

1

SC ON-LINE CONSTRUCT XPERIENCE SRL; (Veteranilor nr. 16)Hudum nr. 9; Tel: 0722643337

DURATA incadrarii: determinata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 14.10.2016

ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII

741307

2

SC FORMENS SRL

C. Nationala nr. 4

Tel. 0231/506412

EXPERIENTA

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

BRUTAR

751201

1

SC MARYON PAN SRL

Str. Carmen Sylva nr. 1 A

E-mail: maryonpan@yahoo.com

VECHIME: 2ani; SALARIU: 1300 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 26.10.2016

Mod solutionare oferta: CV

PATISER

751203

1

SC MARYON PAN SRL

Str. Carmen Sylva nr. 1 A

E-mail: maryonpan@yahoo.com

VECHIME: 2ani; SALARIU: 1300 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 26.10.2016

Mod solutionare oferta: CV

CROITOR

753101

1

II HRISCANU GETA

Al. Scipione Badescu nr. 3;sc.A;ap.4

(vis. Restaurant Dallas)

Tel: 0775377905

VECHIME: 2 ani; SALARIU:650 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata:  4 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.11.2016

 

CROITOR -CONFECTIONER IMBRAC. DUPA COMANDA

753201

10

SC BIG CONF SRL

 C. Nationala nr 1

Tel. 0231/516143

Absolventi 2016

DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi

SALARIU:1250 lei+ ab. tramvai

VALABILITATE oferta: 15.10.2016

CONTROLOR CALITATE

754301

2

SC DUE ELLE CONF SRL

Str. Victoriei nr. 20

Tel. 0331/710280

Experienta

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

Se acorda bonuri de masa + transport

VALABILITATE oferta: 15.12.2016

CONTROLOR CALITATE

754301

1

SC ROMED SRL

Str. Ion Pillat nr. 27 A

Tel: 0231/537200

STUDII : medii; VECHIME: 1 an

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 15.10.2016

CTC-ist

754301

3

SC FORMENS SRL

C. Nationala nr. 4

Tel. 0231/506412

EXPERIENTA in domeniul confectiilor

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

OPERATOR CONFECTIONER industrial

imbracaminte din tesaturi, tricotaje

815301

10

SC OVALFERA MODA SRL

Calea Nationala; Nr. 27; Botosani

Tel. 0231538148

 

STUDII: generale + calificare in domeniu

VECHIME: 1 an

SALARIU: 1250 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 07.12.2016

Alte avantaje: tichete de masa + transport

OPERATOR CONFECTIONER industrial

imbracaminte din tesaturi, tricotaje

815301

38

SC SERCONF SA

Botosani; Str. Independentei; Nr2

Tel. 0231518005/518006

Persoana contact; Laura Badragan

STUDII: medii/gimnaziale+ calificare in meserie; VECHIME: minim 6 luni

SALARIU: 1290 -1315 lei +TM

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 31.12.2016

OPERATOR CONFECTIONER industrial

imbracaminte din tesaturi, tricotaje

815301

30

SC GT COMPANY SRL

 Calea Nationala nr. 30

Tel: 0231/534833

STUDII: calificare in domeniu

VECHIME:minim 1 an

SALARIU: 1250 lei +TM

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.12.2016

OPERATOR CONFECTIONER industrial

imbracaminte din tesaturi, tricotaje

815301

9

SC DUE ELLE CONF SRL

Str. Victoriei nr. 20

Tel. 0331/710280

Experienta

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

Se acorda bonuri de masa + transport

VALABILITATE oferta: 15.12.2016

OPERATOR CONFECTIONER ind.imbracaminte din tesaturi, tricotaje

815301

15

SC FORMENS SRL

C. Nationala nr. 4

Tel. 0231/506412

EXPERIENTA in domeniul confectiilor

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

SALARIU:1250lei + tichete de masa

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

OPERATOR CONFECTIONER ind.imbracaminte din tesaturi, tricotaje

815301

5

SC ROMED SRL

Str. Ion Pillat nr. 27 A

Tel: 0231/537200;0784235871

STUDII : medii;SALARIU: 1250 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 31.12.2016

CONFECTIONER asamblator articole textile

821908

10

SC DEMARCO SRL

Str. Peco nr. 10; Magazia 2

Tel. 0740225156

Eperienta; AVANTAJE: ab. tramvai

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 31.12.2016

CONFECTIONER asamblator articole textile

821908

4

SC SUMMER CONF SRL

Calea Nationala 30C

Tel. 0231/530395

 

STUDII:cunostinte de operare la mas.de cusut

SALARIU: 1250 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.11.2016

CONFECTIONER asamblator articole textile

821908

20

SC GREIF FLEXIBLES ROMANIA SRL

Botosani; Calea Nationala; Nr. 1 F

Tel. 0231515189/0231513866

 

VECHIME:minim 1 an la masina de cusut

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 12.12.2016

Alte avantaje: tichete de masa + transport

CONFECTIONER asamblator articole textile

821908

8

SC RAPSODIA CONF SRL

Str. Independentei nr. 4

Tel. 0231/511427

STUDII: calificare; SALARIU: 1250 lei +TM

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 01.10.2016

SOFER

832201

1

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VLADENI-DEAL

Tel: 0231/554205

STUDII: medii; permis cat. D; SALARIU:1250 lei

DURATA incadrarii:nedeterminata – 8 ore/zi

CONCURS: 14.10.2016

Data limita depunere dosare: 04.10.2016

Valabilitate oferta: 04.10.2016

SOFER

833101

1

PRIMARIA COMUNEI LEORDA

Tel. 0231551125

Persoana de contact Vicol Liliana

STUDII: medii sau profesionale-permis D1, atestat profesional,  SALARIU: 1250 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VECHIME: 1 an

VALABILITATE oferta: 05.10.2016

MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST)

834201

1

SC NOVA APA SERV SA

Str. Octav Bancila nr. 3

Tel: 0374/106800

Pt. Dorohoi; VECHIME: min. 5 ani

STUDII: profes./liceale tehnice+permis cat.B

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

CONCURS: 11.10.2016

Data limita depunere dosare:04.10.2016

VALABILITATE oferta: 04.10.2016

SPALATOR  VEHICULE

912201

1

SC ROF SRL

Str. Armeana nr. 1

Tel: 0721323954

STUDII: liceu

SALARIU: 1300 lei + 15 tichete masa

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

Valabilitate oferta: 30.10.2016

MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA

921502

10

SC PALTINUL GB SRL

Str. Stefan cel Mare 33 bis( in spatele garii) Tel: 0744527313 intre orele 08-20

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

Se asigura masa

VALABILITATE oferta: 19.10.2016

MUNCITOR NECALIFICAT la demolarea cladirilor

931301

10

SC ART PROFI GHIPS SRL

Sat. Hudum; Com Curtesti

Tel. 0744926914

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

SALARIU: 1250 lei

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

MUNCITOR NECALIFICAT la demolarea cladirilor

931301

16

SC PROFI IZO BEK SRL

Hudum;  Tel. 0744926914

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

SALARIU: 1250 lei

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

MUNCITOR NECALIFICAT la demolarea cladirilor

931301

3

II FECIUC PETRICA

Tel: 0740875692 ; 0763630536

STUDII: min. 8 clase

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.10.2016

Mod solutionare oferta: telefon

MUNCITOR NEC. LA AMBALAREA PROD. SOLIDE SI SEMISOLIDE

932904

2

SC B&B SARA CLEO SRL

Str. Varnav nr. 24C ( covrigarie)

Tel: 0745009991

STUDII: min. 8 clase; SALARIU: 1250 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 23.10.2016

MUNCITOR NECALIFICAT

932904

2

SC DOROTEX SRL

 C. Nationala nr.1

STUDII: liceale; SALARIU: 1319lei +TM

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 23.10.2016

MUNCITOR NECALIFICAT

932904

1

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VLADENI-DEAL

Tel: 0231/554205

Experienta;STUDII: generale/medii;

SALARIU: 625 lei; CONCURS: 20.10.2016

DURATA incadrarii:nedeterminata – 4 ore/zi

Data limita depunere dosare: 12.10.2016

Valabilitate oferta: 12.10.2016

MUNCITOR NECALIFICAT in ind. confectiilor

932905

8

SC NEW FASHION SRL

C. Nationala nr. 30 B

Tel: 0231/517857

Experienta;

SALARIU : 1250 lei+TM+ transp.

DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 01.10.2016

MUNCITOR NECALIFICAT in ind. confectiilor

932905

14

SC DOROTEX SRL

Botosani; Calea Nationala; Nr.1

STUDII: medii;

SALARIU: 1319lei +TM

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 22.10.2016

MUNCITOR NECALIFICAT in ind. confectiilor (calcator)

932905

20

SC OVALFERA MODA SRL

C. Nationala nr. 27

Tel. 0231538148

 

STUDII: generale ;VECHIME: 1 an

SALARIU: 1250 lei +TM+transport

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 07.12.2016

MUNCITOR NECALIFICAT in ind. confectiilor

932905

30

SC GT COMPANY SRL

 Calea Nationala nr. 30

Tel: 0231/534833

VECHIME:min.1 an ;SALARIU:1250 lei+TM

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 30.12.2016

MANIPULANT MARFURI

933303

1

SC COHEN ELECTRIC SRL

C. Nationala nr. 105;ap.23;sc.F

Tel:0749477405

VECHIME: 20 ani; STUDII: min. generale

Experienta in comertul cu mirodenii

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 04.10.2016

MANIPULANT MARFURI

933303

8

SC ARTIMA SA (CARREFOUR)

B-dul M. Eminescu nr. 2

E-mail: bida_cornel@carrefour.ro

 

Pt. Carrefour Market Botosani Bulevard

STUDII: generale

DURATA incadrarii: det/nedeterminata – 8 ore/zi

Valabilitate oferta: 05.10.2016

Mod solutionare oferta: CV pe e-mail sau la sediu

MANIPULANT MARFURI

933303

12

SC ARTIMA SA (CARREFOUR)

B-dul M. Eminescu nr. 2

E-mail: andrei_gradinariu@carrefour.com

 

Pt. Carrefour Market Botosani Piata Centrala

STUDII: generale

DURATA incadrarii: det/nedeterminata – 8 ore/zi

Valabilitate oferta: 05.10.2016

Mod solutionare oferta: CV pe e-mail sau la sediu

LUCRATOR BUCATARIE

(spalator vase mari)

941101

1

SC SPRING SRL

C. Nationala Nr. 64; Tel. 0745689544

STUDII: medii

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 15.10.2016

PAZNIC

962907

3

PRIMARIA MUNICIPIULUI DOROHOI

Tel. 0231611310

STUDII:minim 10 clase; at. de paza si ordine

VECHIME:min. 1 an in functia de paza

SALARIU: 1294 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 21.10.2016

PAZNIC

962907

1

COLEGIUL GHEORGHE ASACHI

Str. Prieteniei nr. 7

Tel: 0231/584006

STUDII: min. sc. profesionala

VECHIME: 2 ani; SALARIU:1250 lei

DURATA incadrarii:nedeterminata – 8 ore/zi

CONCURS: 19.10.2016

Data limita depunere dosare:10-14.10.2016

Valabilitate oferta: 14.10.2016

TOTAL    

 

579

 

 

 

 

SITUATIA  LOCURILOR  DE  MUNCA  VACANTE  DIN ALTE JUDETE PENTRU Botosani,

la data de 30.09.2016               

 

                DENUMIREA POSTULUI

COD

COR

NR.   LOC

UNITATEA

OBSERVATII

BUCATAR

512001

1

SC RELAX BICAZ SRL

Sat Buhalnita; Com. Hangu; Jud. Neamt

Tel: 0774481401

LOC DE MUNCA IN NEAMT

STUDII: calificare; SALARIU: 1500 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 26.11.2016

Se asigura cazare + masa

SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC

721203

7

2 WORK LABOUR SOLUTIONS

Str. Povernei; Nr 15-17; Bucuresti;

Tel. 0768985133

Persoana contact: Ploila Alexandra

E-mail: alexandra.ploila@2-work.ro

STUDII: medii+calificare

VECHIME in domeniu-minim 3 ani

DURATA incadrarii: nedeterminata:8ore/zi

SALARIU-3494 lei

VALABILITATE oferta: 12.10.2016

Alte avantaje: cazare + transport+ masa+spor de noapte+spor de performanta+tichete de masa+prima de vacanta.

Mod solutionare oferta: CV; telefon

SUDOR CU ARC ELECTRIC ACOPERIT CU SUBSTRAT DE FLUX

721204

15

2 WORK LABOUR SOLUTIONS

Str. Povernei; Nr 15-17; Bucuresti;

Tel. 0768985133

Persoana contact: Ploila Alexandra

E-mail: alexandra.ploila@2-work.ro

STUDII: medii+calificare

VECHIME in domeniu-minim 3 ani

DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi

SALARIU:3494 lei

VALABILITATE oferta: 12.10.2016

Alte avantaje: cazare + transport+ masa+spor de noapte+spor de performanta+tichete de masa+prima de vacanta.

Mod solutionare oferta: CV; telefon;

SUDOR

721208

25

2 WORK LABOUR SOLUTIONS

Str. Povernei; Nr 15-17; Bucuresti;

Tel. 0768985133

Persoana contact: Ploila Alexandra

E-mail: alexandra.ploila@2-work.ro

STUDII: medii+calificare

VECHIME in domeniu-minim 3 ani

DURATA incadrarii: nedeterminata:8ore/zi

SALARIU-3494 lei

VALABILITATE oferta: 12.10.2016

Alte avantaje: cazare + transport+ masa+spor de noapte+spor de performanta+tichete de masa+prima de vacanta.

Mod solutionare oferta: CV; telefon

LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE

721407

10

2 WORK LABOUR SOLUTIONS

Str. Povernei; Nr 15-17; Bucuresti;

Tel. 0768985133

Persoana contact: Ploila Alexandra

E-mail: alexandra.ploila@2-work.ro

STUDII: medii+calificare

VECHIME in domeniu-minim 3 ani

DURATA incadrarii: nedeterminata:8ore/zi

SALARIU-3494 lei

VALABILITATE oferta: 12.10.2016

Alte avantaje: cazare + transport+ masa+spor de noapte+spor de performanta+tichete de masa+prima de vacanta.

Mod solutionare oferta: CV; telefon;

GATERIST

817224

2

SC VASICOS WOOD SRL

Tel: 0250/730510

E-mail:vasicoswood@gmail.com

LOC DE MUNCA IN VALCEA

Experienta

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 15.10.2016

 

OPERATOR CHERESTEA

834106

1

SC VASICOS WOOD SRL

Tel: 0250/730510

E-mail:vasicoswood@gmail.com

LOC DE MUNCA IN VALCEA

Experienta

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 15.10.2016

 

MANIPULANT MARFA

933303

5

SC VASICOS WOOD SRL

Tel: 0250/730510

E-mail:vasicoswood@gmail.com

LOC DE MUNCA IN VALCEA

Experienta

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 15.10.2016

 

LUCRATOR BUCATARIE (spalator vase mari)

941201

3

SC KIDSONFIRE SRL

 Dorohoi;Str. Herta, Nr. FN

Persoana de contact; Abatacesei Ana Maria;Tel. 0751232263

Email ; ana.maria@gmail.com

LOC DE MUNCA IN BUCURESTI

STUDII: medii

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 04.11.2016

SALARIU: 1500 lei

 

LUCRATOR BUCATARIE (spalator vase mari)

941201

1

SC RELAX BICAZ SRL

Sat Buhalnita; Com. Hangu; Jud. Neamt

Tel: 0774481401

LOC DE MUNCA IN NEAMT

SALARIU: 1250 lei

DURATA incadrarii: nedeterminata:  8 ore/zi

VALABILITATE oferta: 26.11.2016

Se asigura cazare + masa

TOTAL    

 

70

 

 

 

 

NOTA:  -LOCURILE  DE  MUNCA  VACANTE  DIN   TARA  POT  FI  CONSULTATE  LA 

                 SEDIUL AGENTIILOR LOCALE  ŞI  LA SEDIUL PUNCTELOR  DE  LUCRU DIN TERITORIU

  -LOCURILE DE MUNCA PENTRU CARE DATA DEPUNERII DOSARELOR IN VEDEREA PARTICIPARII

   LA CONCURS A EXPIRAT,SUNT AFISATE IN VEDEREA MONITORIZARII PANA LA OCUPARE

   (RESPECTIV DATA CONCURSULUI), PRECUM SI PENTRU ASIGURAREA TRANSPARENTEI IN CEEA

   CE PRIVESTE DATA ORGANIZARII CONCURSURILOR (DATA CARE POATE FI MODIFICATA

   LA SOLICITAREA EXPRESA A ANGAJATORILOR)

          

 

 

PROGNOZA CURSURILOR DE CALIFICARE/INITIERE PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2016

 

NR.CRT

DENUMIRE OCUPATIA/MESERIA

STUDII NECESARE

NR. PERSOANE

1

OPERATOR CONFECTIONER INDUSTRIAL

Invatamant  minim general obligatoriu la data absolvirii si/sau studii incomplete

14

2

LUCRATOR IN COMERT

Invatamant  minim general obligatoriu la data absolvirii si/sau studii incomplete

10

 

TOTAL

 

24

 

 

PROGNOZA CURSURILOR DE CALIFICARE/INITIERE PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2016

 

NR.CRT

DENUMIRE OCUPATIA/MESERIA

STUDII NECESARE

NR. PERSOANE

1

OSPATAR(CHELNER)VANZATOR IN UNITATI DE ALIMENTATIE

Invatamant  minim general obligatoriu la data absolvirii 

20

2

PATISER

Invatamant  minim general obligatoriu la data absolvirii si/sau studii incomplete

26

3

COMUNICARE IN LIMBA GERMANA

Invatamant  minim general obligatoriu la data absolvirii 

17

 

TOTAL

 

63

 

 

CURSURI RAMASE INCOMPLETE DIN LUNILE DIN URMA

 

NR.CRT.

DENUMIRE OCUPATIA/MESERIA

STUDII NECESARE

NR. PERSOANE

1

 

ZIDAR PIETRAR TENCUITOR

Invatamint  minim general obligatoriu la data absolvirii

20

 

 

TOTAL

 

20